Fylkestinget skal 19. juni ta endelig stilling til et skisseprosjekt for Eilert Sundt videregående skole i Farsund. Det er lagt opp til ferdigstillelse i august 2021. Skolebygningene på Vanse, tidligere Lista videregående skole er planlagt overdradd vederlagsfritt fra Vest-Agder fylkeskommune til Farsund kommune i henhold til en egen avtale. Kostnadsrammen for prosjektet er på 384 millioner kroner. Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte i går at fylkestinget godkjenner prosjektopplegget.

Eilert Sundt videregående skole er etablert med studiested i Farsund, Lyngdal og på Lista. Det er vedtatt utbygging av studiestedene i Farsund og Lyngdal og at studiestedet på Lista skal bli lagt ned når skoleanleggene i Farsund og Lyngdal er ferdig utbygd.  I Lyngdal bli byggearbeidene satt i gang i juni i år. Dette arbeidet er planlagt ferdig til skolestart 2019. 

I Farsund er det utarbeidet skisseprosjekt basert på politisk vedtatt rom- og funksjonsprogram samt vedtatt tilbudsstruktur for en elevmasse på 543 elever med et planlagt behov for nybygg på cirka 6000 m2 som gir et samlet totalt bruttoareal på rundt 12000 m2 for skolebygningene i Farsund. Begrensninger i tomtestørrelse og byggehøyde kombinert med blant annet Farsunds status som en av de historiske byer, har lagt sterke føringer for utforming og størrelse på bygningsmassen. Dette har resultert i at nybygget foreslås etablert i form av to bygg med sammenkobling via kulvert under bakken.

Hovedideen i skisseprosjektet har vært å videreutvikle Eilert Sundt videregående skoles karakter som byskole og tilpasse utvidelsen til eksisterende bystruktur samt spille videre på kvalitetene fra 1999-bygget, og aktivt ta i bruk byens kvaliteter med de forskjellige byrommene på forskjellige nivåer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer