-Vi skal være gode på å ha fokus på den grønne bølgen. Vi registrerer en tydelig utvikling hvor elevene som søker vår skole er stadig mer miljøbevisste. Vi som arbeider her på Søgne videregående skole har mål om å være med på denne utviklingen, sa lektor i naturbruk Tommy Vestøl til representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning som tirsdag morgen var på befaring på den tradisjonsrike skolen som lærer elevene om blant annet friluftsliv, natur, dyreliv og økologi.

Skolen tilbyr denne høsten følgende tilbud:
VG1 Naturbruk
VG2 Anleggsgartner
VG2 Hest og hovslager
VG2 Landbruk og gartneri
VG1 Naturforvaltning
Påbygging til generell studiekompetanse
Hverdagslivstrening

Samtidig som det er i gang en prosess for å bygge en ny videregående skole på Tangvall i Søgne foregår det målrettet arbeid på dagens skole. Den skal ivareta den praktiske delen av opplæringen. Nå er det i gang rehabiliteringsarbeid på en traktorgarasje som skal romme undervisningsrom, gårdsverksted og et mindre kombinert lager og garasje. Samtidig bygges gårdshuset om til servicefunksjoner. Det startes også opp byggeprosess for gartneri, staller og fjøs.

-Vår visjon er at Søgne videregående skole skal være det naturlige førstevalget. I vår virksomhetsplan frem mot 2025 har vi vektlagt å være en nyskapende og fremtidsrettet skole. Vi skal være en lærende organisasjon og vi vektlegger toleranse og menneskeverd, sa skolens rektor Kari Brunvatne Kleivset.

Leder av hovedutvalget Anne Ma Timenes roste skolen og dens ansatte. – Jeg er imponert over hvordan ansatte på denne skolen klarer å møte nye utfordringer, tilpasse seg endringer og hele tiden se fremover og være fremtidsrettede, sa hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer