9. september er valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Skoledebattene er en viktig del av valgkampen. Arbeidsutvalget i det Tverrpolitiske Ungdomsnettverket har utarbeidet retningslinjer for gjennomføringen av skoledebattene. Disse kan leses under. Det er også utarbeidet en tidsplan for de resterende debattene frem mot valgdagen.

Retningslinjer for skolevalget i Agder 2019

Formålet med disse retningslinjene er å sikre at det ikke blir store variasjoner i debattoppsett, valgtorg og øvrig gjennomføring av skolevalget 2019 fra skole til skole. For at både elevenes og ungdomspolitikernes utbytte skal være best mulig er man tjent med at vi har noen felles kjøreregler. Det er et overordnet mål at skolevalget er en arena hvor ungdom i videregående skole skal få et innblikk i norsk politikk og lære de store skillelinjene å kjenne, heller enn et reelt ledd i partienes valgkamp. 

 1) Andreas Ingebretsen (Frp), Christoffer Myhra (H), Oda Sofie Pettersen (MDG) og Mona Dia (Ap) veksler på å være ordstyrere i skoledebattene. Det gis ikke anledning til at andre lærere eller elever fra hver enkelt skole skal lede debattene. 
2) Det tillates ikke bruk av sentrale debattanter. Unntaket er ressurspersoner som har en naturlig tilknytning til fylket gjennom nåværende eller tidligere verv, eller som stiller til valg i en kommune på sørlandet. 
3) Debattene skal vare i ca 60 minutter.
4) Det er kun ungdomspartier og ungdomspolitikere (personer under 30 år) som får delta i debattene. For at elevene skal få en reell mulighet til å se skillelinjene i norsk politikk begrenses deltagelse i debatter til Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU), Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Senterungdommen (SUL), Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Unge Venstre (UV), Unge Høyre (UH), Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og Grønn Ungdom (GU). Dette betyr at hvert enkelt parti vil få en gjennomsnittlig taletid på i underkant av syv minutter. 
5) På valgtorget kan partiene som deltar i skoledebatten stille. I tillegg kan andre partier (som ikke deltar i skoledebatten) stille på valgtorget med ungdomspolitikere (personer under 30 år.)
6) Overordnede tema for skoledebattene blir skole, skatt og klima/miljø. 

 Arbeidsutvalget i det Tverrpolitiske Ungdomsnettverket kan kontaktes på følgende måter: 

 Oda Sofie Pettersen  Tlf.: +47 976 39 463 E-post: oda.pettersen@mdg.no  

 Christoffer Myhra   Tlf.: +47 970 41 359 E-post: cm@live.no  

 Andreas Ingebretsen  Tlf.: +47 974 76 081 E-post: andreas.ingebretsen@fpu.no  

 

Skoledebatter Skjema

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer