9. september er valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Skoledebattene er en viktig del av valgkampen. Arbeidsutvalget i det Tverrpolitiske Ungdomsnettverket har utarbeidet retningslinjer for gjennomføringen av skoledebattene. Disse kan leses under. Det er også utarbeidet en tidsplan for de resterende debattene frem mot valgdagen.

Retningslinjer for skolevalget i Agder 2019

Formålet med disse retningslinjene er å sikre at det ikke blir store variasjoner i debattoppsett, valgtorg og øvrig gjennomføring av skolevalget 2019 fra skole til skole. For at både elevenes og ungdomspolitikernes utbytte skal være best mulig er man tjent med at vi har noen felles kjøreregler. Det er et overordnet mål at skolevalget er en arena hvor ungdom i videregående skole skal få et innblikk i norsk politikk og lære de store skillelinjene å kjenne, heller enn et reelt ledd i partienes valgkamp. 

 1) Andreas Ingebretsen (Frp), Christoffer Myhra (H), Oda Sofie Pettersen (MDG) og Mona Dia (Ap) veksler på å være ordstyrere i skoledebattene. Det gis ikke anledning til at andre lærere eller elever fra hver enkelt skole skal lede debattene. 
2) Det tillates ikke bruk av sentrale debattanter. Unntaket er ressurspersoner som har en naturlig tilknytning til fylket gjennom nåværende eller tidligere verv, eller som stiller til valg i en kommune på sørlandet. 
3) Debattene skal vare i ca 60 minutter.
4) Det er kun ungdomspartier og ungdomspolitikere (personer under 30 år) som får delta i debattene. For at elevene skal få en reell mulighet til å se skillelinjene i norsk politikk begrenses deltagelse i debatter til Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU), Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Senterungdommen (SUL), Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Unge Venstre (UV), Unge Høyre (UH), Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og Grønn Ungdom (GU). Dette betyr at hvert enkelt parti vil få en gjennomsnittlig taletid på i underkant av syv minutter. 
5) På valgtorget kan partiene som deltar i skoledebatten stille. I tillegg kan andre partier (som ikke deltar i skoledebatten) stille på valgtorget med ungdomspolitikere (personer under 30 år.)
6) Overordnede tema for skoledebattene blir skole, skatt og klima/miljø. 

 Arbeidsutvalget i det Tverrpolitiske Ungdomsnettverket kan kontaktes på følgende måter: 

 Oda Sofie Pettersen  Tlf.: +47 976 39 463 E-post: oda.pettersen@mdg.no  

 Christoffer Myhra   Tlf.: +47 970 41 359 E-post: cm@live.no  

 Andreas Ingebretsen  Tlf.: +47 974 76 081 E-post: andreas.ingebretsen@fpu.no  

 

Skoledebatter Skjema

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer