Skolemiljøet i videregående opplæring i Vest-Agder er godt. Antallet som oppgir at de blir mobbing er redusert, og nullvisjonen står fast. Det fremgår i Tilstandsrapport 2018 for videregående opplæring som nå behandles politisk i fylkeskommunen. Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers system for vurdering av om kravene i opplæringsloven er oppfylt.

Det fremgår i rapporten at I 2018 har resultatene for gjennomføring flatet ut, etter en jevn økning gjennom flere år. Læringsresultatene er styrket for yrkesfaglige utdanningsprogram, mens skolebidraget for læringsutbytte i studieforbedende utdanningsprogram er blitt noe svakere. Dette gir særlig utslag på eksamensresultatene for norsk. Resultatene for lærlinger som går opp til fag-/svenneprøve er svært gode, men for mange slutter før de kommer så langt, eller unnlater å gå opp til prøven.

Det er videre registrert at fylkeskommunen stadig får flere voksne elever, og karrieresentrene gir realkompetansevurdering og ulike tilbud til disse.

Noen viktige satsingsområdene peker seg ut på grunnlag av resultatene som er presentert i tilstandsrapporten:
-Flere elever må fullføre yrkesfaglige utdanningsprogram.
-Læringsutbyttet i fellesfag må styrkes, særlig eksamensresultatene i norsk.
-Fagfornyelsen må prioriteres for å styrke arbeidet med å ruste elvene og lærlingene for livet etter endt opplæring.
_Arbeidet for å styrke elevenes læringsmiljø må videreføres, blant annet gjennom plan for elevenes skolemiljø og systematisk elevrådsskolering. 
-Fylkeskommunen må videreføre arbeidet med fleksible og tilrettelagte tilbud for voksne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer