Fredag kunne endelig fylkesvei 455 gjenåpnes for trafikk etter at det har vært gjennomført et omfattende skredsikringsarbeid langs Mannflåvannet. Veien er flyttet ut og det er etablert fanggrøft mellom vei og fjellskjæring. Over 10.000 lastebillass med stein har blitt flyttet på og utnyttet i ulike deler av prosjektet. I tillegg til skredsikringen er flaskehalsen ved Neset fjernet ved at veien er lagt om gjennom en stor fjellskjæring.

Fylkesordfører Terje Damman sto for åpningen av anlegget sammen med ordfører Helge Sandåker i Marnardal kommune og avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad i Statens vegvesen. De takket entreprenør TT Anlegg og grunneiere for et godt samarbeid, som har resultert i et flott og fremtidsrettet anlegg.

-Det har vært et tidkrevende arbeid, og mange har nok måtte smurt seg med tålmodighet da de kjørte omveier eller på en-feltsveien mens arbeidet pågikk. Men godt håndverk tar tid, og resultatet har garantert vært verdt å vente på. Denne strekningen har vært svært rasutsatt, særlig for snø og is som har falt fra fjellsidene og ned i veibanen. Samtidig har veien hatt flere skarpe svinger som gjorde det uoversiktlig og farlig å kjøre her. Mye av dette er nå utbedret, og befolkningen i Marnardal har fått en langt sikrere og bedre vei, sa fylkesordfører Terje Damman som klippet snoren og foretok den offisielle åpningen..

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Hidra
  av heka14, 19.01.18

  Hidra Velforening med 12 spørsmål om fastlandsforbindelse

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 09.01.18

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Les mer
 • Taxi
  av jto, 11.12.17

  Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

  Les mer