Det gis tilskudd til kulturtiltak som i hovedsak har regionalt omfang og interesse.
Det kan søkes støtte til festivaler, prosjekt, aktiviteter og enkeltarrangement innenfor områder
som litteratur, musikk, visuell kunst, scenekunst, film, idrett, amatørteater og kulturtiltak for
barn og unge.

For mer informasjon og søknadsskjema:

www.vaf.no/tjenester/kultur

Søknadsfrist 1. mars

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2019 | Skriv ut siden