Fylkestinget vedtok før årsskiftet at det skal sendes søknad om en forsøksordning der sidemålet er en del av norskfaget, men uten egen karakter. I dag behandlet hovedutvalg for kultur og utdanning søknadsforslaget som er utformet og vedtok, mot stemmene fra Arbeiderpartiet, at det sendes til Utdanningsdirektoratet. I søknaden skisserer fylkeskommunen et treårig forsøk, som vil omfatte de ni videregående skolene i Vest-Agder som nå deltar i det nasjonale forsøket med en eller to karakterer i norsk. Målet for forsøket vil være å undersøke om fritak fra vurdering med karakter i sidemålet fører til økt læring i norskfaget, målt i eksamensresultat for skriftlig hovedmål.

Eksamenskarakterene i norsk ved de videregående skolene i Vest-Agder fylkeskommune har, gjennom flere år, ligget under landssnittet. Karakterene er også lavere enn snittet for norskeksamen på 10. trinn i fylket. Dette gjelder både hovedmål og sidemål. 

Fylkeskommunen ønsker derfor å undersøke om et fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål vil føre til at elevene blir bedre skrivere på sitt hovedmål. Sidemålet vil naturligvis bli ivaretatt gjennom tekstlesing, kulturformidling og arbeid med språkforståelsen. Forskjellen i undervisningen vil være at skrivetreningen blir konsentrert om hovedmålet. 

 Ni av fylkeskommunens elleve skoler deltar i det nasjonale forsøket med en eller to karakterer til halvårsvurdering med karakter i norsk. Forsøket med fritak for sluttvurdering med karakter i skriftlig sidemål vil være en videreføring av det nasjonale karakterforsøket, og bygge på erfaringer fra dette. Norsklærerne som deltar i det nasjonale forsøket vil bli intervjuet, og hørt om hvordan deres undervisning er endret, og hvilke virkninger dette eventuelt har hatt på elevenes læring. Elever som ikke ønsker å delta vil få karakterer som vanlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Fsk 2014
  av jto, 06.02.18

  Velkommen til fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling 2018

  Les mer
 • Eilert Sundt Avdeling Lyngdal  Rambøll
  av jto, 26.01.18

  Anbefaler at fylkestinget godkjenner forprosjekt for oppgradert skolebygg i Lyngdal

  Les mer
 • Privatisteksamen Illustrasjon
  av jto, 22.01.18

  Eksamen for privatister og praksiskandidater våren 2018

  Les mer