Fylkestinget vedtok før årsskiftet at det skal sendes søknad om en forsøksordning der sidemålet er en del av norskfaget, men uten egen karakter. I dag behandlet hovedutvalg for kultur og utdanning søknadsforslaget som er utformet og vedtok, mot stemmene fra Arbeiderpartiet, at det sendes til Utdanningsdirektoratet. I søknaden skisserer fylkeskommunen et treårig forsøk, som vil omfatte de ni videregående skolene i Vest-Agder som nå deltar i det nasjonale forsøket med en eller to karakterer i norsk. Målet for forsøket vil være å undersøke om fritak fra vurdering med karakter i sidemålet fører til økt læring i norskfaget, målt i eksamensresultat for skriftlig hovedmål.

Eksamenskarakterene i norsk ved de videregående skolene i Vest-Agder fylkeskommune har, gjennom flere år, ligget under landssnittet. Karakterene er også lavere enn snittet for norskeksamen på 10. trinn i fylket. Dette gjelder både hovedmål og sidemål. 

Fylkeskommunen ønsker derfor å undersøke om et fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål vil føre til at elevene blir bedre skrivere på sitt hovedmål. Sidemålet vil naturligvis bli ivaretatt gjennom tekstlesing, kulturformidling og arbeid med språkforståelsen. Forskjellen i undervisningen vil være at skrivetreningen blir konsentrert om hovedmålet. 

 Ni av fylkeskommunens elleve skoler deltar i det nasjonale forsøket med en eller to karakterer til halvårsvurdering med karakter i norsk. Forsøket med fritak for sluttvurdering med karakter i skriftlig sidemål vil være en videreføring av det nasjonale karakterforsøket, og bygge på erfaringer fra dette. Norsklærerne som deltar i det nasjonale forsøket vil bli intervjuet, og hørt om hvordan deres undervisning er endret, og hvilke virkninger dette eventuelt har hatt på elevenes læring. Elever som ikke ønsker å delta vil få karakterer som vanlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Reinhartbygget
  av jto, 20.06.18

  Fylkeskommunen kjøper Reinhardt-bygget i Kristiansand sentrum

  Les mer
 • Sanafondet Mottar Gavesjekk Fra Elever På Kvadraturen Skolesenter
  av jto, 01.06.18

  Gavesjekk til Stiftelsen Sana fra elevene på Kvadraturen skolesenter

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 30.05.18

  Skisseprosjektet for Eilert Sundt videregående skole i Farsund behandles nå politisk

  Les mer