Antall besøkende på Lindesnes fyrmuseum økte med 6,4 prosent fra 2015 til 2016 og er i ferd med å runde 60 000 besøkende i året. Det fremgår av museets årsrapport for fjoråret. Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum.

Tilskuddet til fyrmuseet fra Vest-Agder fylkeskommune var i 2016 på 1 998 000 kroner. Av dette var 200 000 kroner prosjekttilskudd til fartøyet Gamle Oksøy, et eldre forsyningsskip for Kystverket som ble benyttet til vedlikehold av fyr, lykter og merker langs kysten. Rasjonalisering og ombygging av fyrlyktene gjorde etter hvert skipet overflødig og den ble tatt ut av drift høsten 1996.  Skipet ble formelt overtatt av fyrmuseet 31. mai 2014. Museet fikk et årsresultat i 2016 på 47 767 kroner.

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 for å ivareta Lindesnes fyrstasjon som kulturminne. I 2000 ble Lindesnes fyr valgt av fylkestinget til Vest-Agders tusenårssted. Forslaget til prosjektet besto i utbygging av et nytt formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. 2009 var første driftsår, hvor Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2017 | Skriv ut siden