Onsdag, 21. november vedtok bystyret i Kristiansand forlengelse av bompengeperioden i byen med 12-15 nye år for å fremskaffe 1,8 milliarder kroner til finansieringen av bygge prosjektet E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen. Fylkestinget fatter fylkeskommunens endelige vedtak 11. desember. Fylkesutvalget gikk i tirsdag 27. november, mot en stemme fra Frp, inn for at prosjektet blir gjennomført og at bompengeordningen knyttet til prosjektet vedtas.

Det forventes at Samferdselsdepartementet legger frem en stortingsproposisjon som tar utgangspunkt i de lokalpolitiske vedtakene. Forlengelsen må vedtas av Stortinget før bygging av E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen kan starte.

Statens vegvesen skriver på sin nettside at, vegvesenet  er klare til å sette i gang byggingen i 2020, da det forventes at vedtak i Stortinget kommer sent i 2019.

Staten finansierer 1,2 milliarder kroner som sammen med bompengeinntektene skal være det som trengs for full utbygging av denne strekningen.

Bommene blir stående på samme steder som i dag, og det kommer ingen nye. Det vil koste 23 kroner for en vanlig bil. Det som er nytt er at nå må også el-bilistene i Kristiansand betale 11 kroner pr. passering- fra og med 2020. Prisene er i rushtiden og før beregnet rabatt for bruk av brikke.

Les mer om prosjektet i informasjonsarket som ble delt ut til politikere i Kristiansand og nærliggende kommuner i forbindelse med et informasjonsmøte tidligere i høst. . Infoarket ble laget av Statens vegvesen i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiarbeid Skilt
  av jto, 03.05.19

  Naturskader på fylkesveiene kostet fylkeskommunen flere millioner

  Les mer
 • Godstog Iveland I Forbindelse Med Aapning Av Sideveisspor VOSS Vann 8
  av elma11, 30.04.19

  Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 29.04.19

  Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

  Les mer