Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Forbudet vil gjelde både i offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven. Da hovedutvalg for kultur- og utdanning i dag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar ble det vist til at fylkestinget i fjor vedtok en slik bestemmelse og at fylkeskommunen slutter seg til departementets forslag. Frps representant fremmet forslag om at forbudet også skal omfatte religiøse hodeplagg, uten å få støtte for dette.

I ordensreglementet for fylkeskommunens videregående skoler står det: "Eleven skal delta aktivt i opplæringen. Elevens ansikt skal være fullt synlig". Dette betyr at det ikke er tillatt for elever å bruke plagg som dekker ansiktet.

I høringssvaret pekes det på at en tilsvarende bestemmelse for ansatte ved de videregående skolene ikke har vært drøftet. De samme argumentene som gjelder for elevene, vil imidlertid også være relevant for de ansatte. Hovedutvalget mener at forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg også bør gjelde for lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, når de får opplæring i bedrift. Disse har det samme behovet for åpen kommunikasjon i opplæringssituasjonen som elever.

Hovedutvalget støtter departementet i at forbudet ikke skal gjelde for foresatte under samtaler og møter med skolen.

Fylkeskommunen ønsker ikke at sanksjoner ved brudd på bestemmelsen lovfestes. Som ved andre brudd på ordensreglementet, bør skolen eller skoleeier fastsette sanksjonene. For å sikre en tilnærmet lik praksis, ønsker fylkeskommunen imidlertid at det utarbeides sentrale retningslinjer for hvilke sanksjoner som bør brukes ved brudd på bestemmelsene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Sanafondet Mottar Gavesjekk Fra Elever På Kvadraturen Skolesenter
  av jto, 01.06.18

  Gavesjekk til Stiftelsen Sana fra elevene på Kvadraturen skolesenter

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 30.05.18

  Skisseprosjektet for Eilert Sundt videregående skole i Farsund behandles nå politisk

  Les mer
 • Sommerkurs 2018
  av jto, 29.05.18

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag

  Les mer