Landsskytterstevnet 2019 søker Vest-Agder fylkeskommune om 300.000 kroner. Landsskytterstevnet ble arrangert på Evje i 1999 og 2009. Under skyttertinget på Lesja i august 2015 ble skytterlagene Evje og Hornnes, Greipstad, Imenes og Vennesla tildelt arrangementet i 2019. Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 300 000 kroner fordelt med 100 000 kroner i 2017, 100 000 kroner i 2018 og 100 000 kroner i 2019. Tilskuddet gis med forbehold om at Aust-Agder fylkeskommune og Evje og Hornes kommune bidrar med samme beløp som Vest-Agder fylkeskommune.

Landsskytterstevne er et meget stort idrettsarrangement, med forventet 15–20.000tilreisende som vil bo på Evje og tilstøtende kommuner under stevnet. Arrangementet vil dermed bidra til en rekke positive ringvirkninger på omsetning og profilering av regionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2017 | Skriv ut siden