Norske NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen deles ut av Open Education Consortium. NDLA er resultat av et samarbeid mellom 17 fylkeskommuner: Vest-Agder har vært aktive med siden: I tillegg til at Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med politisk støtte og driftsmidler har mange lærere på fylkeskommunens videregående skoler medvirket til utvikling av innhold.– Denne prisen er den absolutt største oppmerksomhet et åpent nettsted for læring kan oppnå, sier en stolt Øivind Høines. Han er daglig leder for det fylkeskommunale samarbeidet NDLA.

Statsråden gratulerer

– Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open Education Awards of Exellence. Dette er en fin anerkjennelse til NDLAs arbeid, og det er alltid gledelig når norske aktører når opp i internasjonale sammenhenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. NDLA ble startet i 2007 etter et initiativ tatt av Kunnskapsdepartementet i 2006.

Lærere fra hele landet

Øyvind Høines– I dag har norske lærere fra hele landet fått internasjonal anerkjennelse for det de sammen har skapt, forteller Høines.  Han trekker også frem det brede samspillet med lærere, elever og NDLAs leverandører. Innovasjonskraften som ligger i dette samspillet har vært avgjørende sier han, og retter en stor takk til NDLAs samarbeidspartnere.

Jubileumsår

NDLA er nå inne i sitt tiende år, og er i dag solid forankret i den videregående opplæringen i hele landet. Innholdet på NDLAs sider er åpent for alle og blir svært mye brukt i videregående skole. I år har også kommunene startet arbeidet med å få frem et NDLA for grunnskolen.  – Dette er en fantastisk start på vårt jubileumsår, sier Høines.   

 

NDLA.no

Opprettet i 2007

Åpne digitale læremidler for videregående opplæring

Mer enn 60.000 besøk hver skoledag

Over 11 millioner besøk i 2016

2000 elever bidrar med innspill og utbedringer gjennom en pilotklasseordning

Norges største læremiddelnettsted for videregående skole

Eies og drives av alle Norges fylkeskommuner utenom Oslo

Læringsressurser i over 80 eksamensfag

Lisensiert med Creative Commons og kan fritt deles, tilpasses og videreutvikles

Open Education Awards for Excellence 2017.

Open Education Consortium.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av cmd, 14.12.17

  Viderefører dagens ordning for inntak til de videregående skolene

  Les mer
 • Skisseprosjekt Søgne Illustrasjon
  av cmd, 13.12.17

  Søgnetunet øvingsareal for ny videregående skole på Tangvall

  Les mer
 • Einar Buø M Obbeombud
  av jto, 08.12.17

  Alle fylker får eget mobbeombud

  Les mer