Da nestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Harald Fauskanger Andersen i dag orienterte representantene i stortingets transport- og kommunikasjonskomite om samferdselsutfordringer i Vest-Agder var blant annet vedlikehold av fylkesveiene et sentralt tema. -Det er et enormt etterslep på veiene i fylket, fastslo Fauskanger Andersen.

Da fylkestinget i desember behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2019 ble det klargjort at det i fylket er et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene på nærmere tre milliarder kroner for å oppnå ønsket standard. Dette fremgår basert på en velbrukt og anerkjent beregningsmetodikk over hvor stor økonomisk innsats som må til for at etterslepet på riks- og fylkesveiene ikke skal øke.

I fylket er det behov for 387 millioner kroner netto årlig for å stoppe etterslepet på fylkesveinettet. Beløpet indikerer behov for midler til fylkesveiene og gang- og sykkelveier. Beregningen inneholder også behov for utskifting av tyngre utstyr i tunnelene, og viser en økende tendens.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stein Inge Dahn
  av jto, 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av jto, 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av jto, 11.03.19

  Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

  Les mer