-Fylkesordfører, vil du initiere at det lages en handlingsplan mot seksuell trakassering i Vest-Agder videregående skole? Hvis ja, vil planen inneholde handlingsrettede og forebyggende tiltak mot seksuell trakassering i videregående opplæring i Agder? Dette spørsmålet reises av SVs fylkestingsrepresentant Morten Ekeland i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Interpellasjonen vil bli besvart i fylkestingets møte 25. april.

Her kan hele interpellasjonen leses:

Fylkesordfører, 

 Den siste tiden har seksuell trakassering blitt et kjent begrep og fenomen for mange. Seksuell trakassering defineres som uønsket oppmerksomhet knyttet til kropp, kjønn eller seksualitet som er krenkende eller plagsom for den som blir utsatt.

 Seksuell trakassering er utbredt i den norske skolen. 21% av alle jenter mellom 17 og 18 år har opplevd å bli befølt på en seksuell måte mot sin vilje. En større undersøkelse i videregående skole i Sør-Trøndelag 2013-2014 om seksuell trakassering viser at en stor andel elever (63% jenter og 62% gutter) rapporterte å ha opplevd minst en form for seksuell trakassering siste år.

 Ord som hore og homo er de mest brukte skjellsordene i skolegården og seksuell trakassering på sosiale medier er økende. Elever har etter Opplæringslova § 9 A rett til et trygt og godt skolemiljø for fremmer helse, trivsel og læring.

 Fylket er ansvarlig for den videregående opplæringen. Den videregående skolen skal være et trygt sted for ungdom og vi som fylke skal aktivt motarbeide at seksuell trakassering foregår i skolen. På denne bakgrunn bør fylket utvikle en handlingsplan for arbeid mot seksuell trakassering i videregående skole.

Fylkesordfører, vil du initiere at det lages en handlingsplan mot seksuell trakassering i Vest-Agder videregående skole? Hvis ja, vil planen inneholde handlingsrettede og forebyggende tiltak mot seksuell trakassering i videregående opplæring i Agder?

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer