Agder kollektivtrafikk AS (AKT) leverer i forhold til budsjett- og ytelsesavtalen med Vest-Agder fylkeskommune og leveranseavtalen med Aust-Agder fylkeskommune. Selskapet har en sunn økonomi, og tilbakeføring av tidligere års avsetninger knyttet til en sak som har pågått med Skatt Sør-saken bidrar til et betydelig overskudd i 2018. Det fremgår i selskapets årsrapport som nå er til politisk behandling. I rapporten fremgår det at AKT er langt framme i Norden på digitalisering av billettkjøp.

Kundene gir AKT gode tilbakemeldinger i kundetilfredshetsundersøkelsene. Resultatene for Kristiansandsområdet viser en liten nedgang, som knytter seg til forsinkelser på bussene. Styret er bekymret for kollektivtrafikkens fremkommelighet, spesielt i Kristiansand.

Kundene ønsker selvbetjening og verktøy til å løse utfordringer på egenhånd. AKT satser på smarttelefon som informasjonskanal. Kundene skal kunne ha reiseplanlegger og sanntidsinformasjon på mobiltelefonen. AKT har et av Norges ledende informasjonssystemer.

Hensikten med å innføre ny pris- og sonestruktur i Agder, var å bidra til økt forhåndskjøp av billetter og raskere fremføring av bussene. Antall soner og billettprodukter er redusert betydelig, prisene er harmonisert og ny mobilbillett er innført. Passasjerene kan nå kjøpe billett med to tastetrykk. Utviklingen av mobilbilletten er gjort i samarbeid med blant annet Ruter i Oslo. Et slikt samarbeid er ressursbesparende, og AKT er langt framme i Norden på digitalisering av billettkjøp.

AKT har overtatt ansvaret for kollektivtrafikken for de resterende åtte kommunene i Aust-Agder. AKT har dermed ansvaret for kollektivtrafikken i samtlige kommuner i Aust- og Vest-Agder. Rutetilbudet er i videreført og forsterket i 2018. Det samarbeides godt med kommunene om forvaltning og gjennomføring av skoleskyssen. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer