Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag et forslag til tilbudsstruktur ved fylkeskommunens videregående skoler for kommende skoleår. Forslaget har blitt utarbeidet av utdanningsavdelingen på grunnlag av innkomne søknader via søkeportalen VIGO. Hovedutvalget sluttet seg i det vesentlige til forslaget fra administrasjonen. Det eneste konkrete forslaget hovedutvalget fattet vedtak om er at det for skoleåret 2018 til 2019 skal vurderes om det skal bli satt i gang et tilbud innen "blått naturbruk" – det vil si fag med maritim tilknytning.

Økt søkerantall

Rådgiver for inntak Anne Synnøve Juel Sundsteigen i utdanningsavdelingen opplyser at det ved søknadsfristen 1. mars var 6491 ungdommer med skolerett som hadde søkt skoleplass. Det er 224 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Erfaringsmessig justeres antallet noe frem mot hovedinntaket i juli, blant annet på grunn av flytting.

Flere søker studieforberedende

-Trenden fra de seneste år om at flere søker studieforberedende tilbud fremfor yrkesfag registres også i år. Nå er fordelingen av søkere 53 prosent til studieforberedende og 47 prosent til yrkesfag. Det er en ytterligere endring på to prosent fra 2016, opplyser Sundsteigen.

Endringer innen programområdene

Det er i år også en del programområder som har merkbar økning og reduksjon i antall søkere. De fagene hvor det er størst økning er: Idrett, Medie- og kommunikasjon og Studiespesialisering. De med størst reduksjon er: Restaurant- og matfag, Elektro og Service- og samferdsel.

Tilbudsjusteringer ved skoler

-Når det gjelder de enkelte skolene er det nå klart at det, på grunn av svært lave søkertall, ikke vil bli opprettholdt et tilbud om Vg1 Restaurant- og matfag i Kvinesdal, Vg2 Interiør og utstillingsdesign på Lista, samt Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse i Søgne, sier Sundsteigen.

Nye tilbud

Sundsteigen opplyser videre at neste skoleår opprettes det samles sett tre nye tilbud. -På Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand etableres Vg1 Elektrofag med studiespesialiserende, samt Teknikk og industriell produksjon (TIP) med studiespesialiserende. På Kristiansand katedralskole Gimle igangsettes Vg2 Salg, service og sikkerhet hvor elever fra studieforberedende løp kan søke.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Fsk 2014
  av jto, 06.02.18

  Velkommen til fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling 2018

  Les mer
 • Eilert Sundt Avdeling Lyngdal  Rambøll
  av jto, 26.01.18

  Anbefaler at fylkestinget godkjenner forprosjekt for oppgradert skolebygg i Lyngdal

  Les mer
 • Privatisteksamen Illustrasjon
  av jto, 22.01.18

  Eksamen for privatister og praksiskandidater våren 2018

  Les mer