USUS AS, som er næringsklyngen for reiseliv, kultur og opplevelsesnæring på Sørlandet, søker Vest-Agder fylkeskommune om 3,6 millioner kroner i utviklingsstøtte til delvis finansiering av tiltak og aktiviteter i 2017. Klyngen skal blant arbeide med synlighet og posisjonering av regionen som reisemål i samarbeid med næringen, kommuner og fylkeskommuner. Fylkesutvalget besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med tre millioner kroner til delvis finansiering av kostnader knyttet til gjennomføring av tiltak og aktiviteter. Tilskuddet forutsetter en bevilgning fra Aust-Agder fylkeskommune på to millioner kroner.

USUS AS har en tydelig og bred forankring i landsdelen. Næringsklyngen har rett i overkant av 130 partnere geografisk representert fra hele landsdelen. Selskapet har en ambisjon om å ha 300 partnere om kort tid. Selskapet er eid av næringen, begge fylkeskommunene og kommunene i Agder med følgende fordeling:

- næringen eier til sammen 22 prosent av aksjene i selskapet
- kommunene eier til sammen 24,6 prosent av aksjene i selskapet
- fylkeskommunene eier til sammen 53,4 prosent av aksjene i selskapet

Den nye strategien for selskapet er konsentrert rundt følgende prioriterte arbeidsområder:

- kunnskap og kompetanse
- samhandling
- synlighet (markedsføring)
- innovasjon

Selskapet har sammen med partnerne i klyngen fokus på å utvikle landsdelen som en mønsterregion for god gjestehåndtering av nye og eksisterende gjester. Med den nye strategien setter selskapet økt fokus på kunnskap, kompetanse og innovasjon. Det skal blant annet jobbe  strategisk med utforsking og utvikling av nye gjestestrømsdrivere, både i regional og nasjonal kontekst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2017 | Skriv ut siden