I år feirer Ungdommens fylkesting i Vest-Agder sitt femårs-jubileum. Det skjer under en samling på Rosfjord strandhotell i Lyngdal under en to dagers samling hvor det står en rekke saker på dagsorden. Det blir utarbeidet et handlingsprogram for 2019, gått i dybden på flere tema og valgt et nytt Ungdommens fylkesutvalg.

Gjennom Ungdommens fylkesting får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. Tinget skal videre stimulere til politiske engasjement samt gi opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.

Ungdommens fylkesting er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. Tinget kan selv ta opp saker de ønsker fremmet med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen. 

Ungdommens fylkesting består av ungdom mellom 13 og 22 år med tilknytning til fylket i den aktuelle valgperioden. Hver kommune i Vest-Agder sender to  engasjerte representanter til tinget og oppnevner personlige vararepresentanter for disse. Representantene skal velges av lokalt ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, men representanten trenger ikke selv være med i en av disse. En av representantene må være elev eller lærling i videregående opplæring. I kommuner som ikke har ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre bør kommunen sende to frivillige fra kommunens elevråd eller ungdomsorganisasjoner.

Ungdommens fylkesting har ordinært møte to ganger i året, med et oppstartsmøte i november/desember og et halvårsmøte i april/mai. Ungdomsråd, elevråd på videregående skoler og ellers alle i fylket kan melde inn saker som angår barn og unge til UFT.

Disse ungdommene deltar på møtet i Lyngdal:

Audnedal: Stina Flottorp og Ask Solås

Farsund: Kristian Vesterhus Larsen og Amalie Refvik Gravdal     

Flekkefjord: Martin Paulsen og Kamilla Egeland

Hægebostad: Jane Eilertsen og Vegard Haugland

Kristiansand: Kjersti Vigmostad Hanisch og Nicolai Østeby

Kvinesdal: Ole Andre Helle

Lindesnes: Karolina Valantinaviciute og Georg Gulli

Lyngdal: Dina Sandnes Reppen og Oskar Ravn

Mandal: Oliver Tregde og Johannes Strømberg

Marnardal: Håkon Roll Gimse og Olevine Fidjestøl

Sirdal: Ruben Meriloo

Songdalen: Saad og Ola Røysland

Søgne: Siri Knudsen

Vennesla: Emma Irene Berø og Filip Viland

Åseral:  Susanne Emilie Jacobsen og Hanne Abusland 

Ungdommens fylkesutvalg: Trond Hauklien, Andra Syrtveit, Hedda Flemmen Holum, Marius Dubland Andersen, Johan Aatlo, Veronica Eikaas og Tiril Lundegaard

Barne- og ungdomsrådet: Gustav Drivenes og Anette Vranum

Elevorganisasjonen i Vest-Agder:   Rahman Rezai og Sondre Haakonseth

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer