D/S Hestmanden ligger nå ved kai på Bredalsholmen, Skipet er åpent for publikum hver dag mellom klokken 12.00 til 16.00 frem til 30. juli. D/S Hestmanden er det eneste gjenværende norske handelsskipet som seilte under både første og andre verdenskrig. Skipet er et museum og et nasjonalt minnesmerke over krigsseilerne, de menn og kvinner som under verdenskrigene seilte for Norge og de allierte i handelsflåten.

Krigsseilernes innsats var svært viktig under begge krigene, men den kostet dyrt. Rundt 6650 krigsseilere mistet livet på norske handelsskip, og mange slet med senskader etterpå.

Om bord vil besøkende bli kjent med noen krigsseilere og arbeidsforholdene på D/S Hestmanden og andre skip som seilte i krig. For å imøtekomme flest mulig aldersgrupper og behov, er det lagt opp til en tredelt formidling – fysisk, digital og analog.

Det innebærer at man kan få informasjon direkte av guider som tar interesserte med rundt og forteller historier, forklarer maskiner og skipets oppbygging. I tillegg finnes utstillinger om D/S Hestmandens historie, Slaget om Atlanterhavet og krigsseilernes hverdagsliv, som er tilgjengelig uten at man må forholde seg til teknologi.

Digitale utstillingsenheter gir så en ekstra mulighet til å fordype seg i enkelte personfortellinger, lengre faktaartikler samt bilde- og filmmateriale.

I et av de nedre lasterommene, rommet med trappen og amfiet, vil du oppleve motsetningene krigsseilere var utsatt for i det daglige. Ute var det krig, og alle var klar over at hver seilas kunne ende med torpedering og død. Inne – om bord – hadde hver enkelt faste arbeidsoppgaver og rutiner, venner og godt kameratskap. Belastningene kunne være så ekstreme at de førte til senskader av ulik art.

Istandsettingen av D/S Hestmanden og etableringen av Norsk krigsseilermuseum er et resultat av samarbeidet mellom mange aktører. Deres felles mål er at D/S Hestmanden skal være en arena for å formidle innsatsen til norske sjøfolk, og at skipet blir brukt som møtested for fredsarbeid og kulturutvikling.

Vest-Agder museet gjør oppmerksom på at skipet IKKE er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juli 2017 | Skriv ut siden