Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går at det fra høsten 2019 vil bli opprettet en digital skolehelsetjeneste som skal jobbe for å fremme god psykisk og fysisk helse hos elever. Bakgrunnen er at fylkestinget i desember 2018 vedtok at administrasjonen i fylkeskommunen skulle se på en modell der fylkeskommunen kan bidra med ekstra midler til skolehelsetjenesten. Tilgjengelighet til tjenesten og fokus på gjennomføring var sentrale stikkord i dette. Målet ble satt til prosjektstart 1. august 2019. I budsjettet ble det satt av en millioner kroner i 2019 og to millioner kroner i 2020

Tjenesten som skal bli startet opp blir tilgjengelig via sosiale medier og følgende grupper oppfordres spesielt til å bruke tjenesten: elever i videregående skoler, lærlinger og elever på Vg3 i skole.

Tjenesten skal være bemannet med helsesykepleier som:
o Følger nasjonale retningslinjer for sosiale medier i skolehelsetjenesten.
o Svarer på spørsmål fra elever og lærlinger.
o Tilbyr nettside der elever og lærlinger kan se svar på spørsmål fra tidligere. 

Før tjenesten kan starte må det gjøres forberedelser, Det må sjekkes ut om det er tilsvarende tjenester som det må bli koordinert opp mot, det må velges hvilke sosiale medier som skal brukes og gjøres tekniske forberedelser.

Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra kommune og fylkeskommune, med kompetanse innen skolehelsetjeneste, IT og utdanning som starter arbeidet snarlig. Ungdom skal være representert i arbeidsgruppen. I november 2019 vil det bli gitt en tilbakemelding på hvordan prosjektet har kommet i gang.

Tilgjengelighet og lavterskeltilbud har vært sentrale ønsker for et utvidet tilbud. Ungdom har høy digital kompetanse og telefonen er alltid med. Ungdommene ønsker derfor en digital helsesykepleier, tilgjengelig på sosiale medier.

Ungdom bruker digitale tjenester aktivt, nesten alle i alderen 9-16 år har daglig tilgang til PC eller Mac. Mobiltelefon er det mest brukte mediet og 86 prosent bruker mobilen koblet til internett. Det er nesten ingen kjønnsforskjeller i bruk av internett og 98 prosent av unge mellom 13 og 19 år bruker internett daglig.

I dag har unge i Vest-Agder varierende tilgang til digitale helsetjenester via den kommunale skolehelsetjenesten. I enkelte større kommuner/skoler er helsesykepleier tilgjengelig på SMS, eller bruker Snapchat for å kommunisere med elevene. Ved de fleste videregående skolene er det ikke noe tilbud om kommunikasjon via sosiale medier. Helsesykepleiere som tar i bruk sosiale medier opplever en økning i tjenestens besøkstall. For skoler med få elever og kun en helsesykepleier i redusert stilling vil det være vanskelig å tilby dialog via sosiale medier. En felles tjeneste vil derfor styrke tilgjengeligheten for elever som ellers ikke ville hatt tilbud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer