Hva kan vi gjøre for å øke andelen gods på sjø og bane i vår region?

Vest-Agder fylkeskommune inviterer lokalt næringsliv, vareeiere, politikere og andre aktører/interessenter til et frokostmøte som oppfølging av vår godsstrategi som ble vedtatt i 2018. 

Dato: 7. juni 2019

Tid: Kl. 08.00 – 11.00
Frokost serveres fra 08.00 og programmet starter 08.30

Sted: Thon Hotel Parken (Kirkegata 15 i Kristiansand sentrum)
Møterom EIK

Program:

- Velkommen v/ Tore Askildsen fylkesvaraordfører i Vest-Agder fylkeskommune
- Innlegg v/Gisle Meininger Saudland (Stortingsrepresentant Fremskrittspartiet)
- Innlegg v/John Helge Austgulen (Regional Manager Kristiansand ColliCare Logistics AS)
- Diskusjon, synspunkter og veien videre: Hva gjør vi nå?

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen ønsker alle velkommen.

Påmelding
Det koster ingenting å delta, men av hensyn til bevertning ber vi om at påmelding sendes til Elisabeth H. Mathisen, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, på e-post til elma11@vaf.no innen fredag 31. mai 2019.

Strategi for intermodal godstransport - kobling mellom sjø og jernbane
Vest-Agder fylkeskommune har en vedtatt Strategi for intermodal godstransport - kobling mellom sjø og jernbane som har fokus på Kristiansand Havn og Sørlandets godsterminal Langemyr. 

Under arbeidet med denne strategien, er det utarbedeidet et bakgrunnsnotat som du kan lese her.

 

av Mathisen, Elisabeth Hording, publisert 30. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer