Krypsiv
Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder

Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune skal ansette en person i 100 prosent prosjektstilling med varighet til 1. januar 2020, som skal ha ansvar for prosjektledelse og sekretariat for Krypsivprosjektet. Dette besluttet fylkesutvalget i går med en forutsetning om at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder hvert år overfører 700 000 kroner til Vest-Agder fylkeskommune. De senere årene er det Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har hatt prosjektledelsen/sekretariatet for Krypsivprosjektet. På grunn av manglende kapasitet har fylkesmannen bedt fylkeskommunen om å overta denne funksjonen.

Krypsivprosjektet på Sørlandet er et samarbeidsprosjekt for å bekjempe problemvekst av krypsiv på Sørlandet. Krypsivprosjektet har to hovedmål: å finne årsakene til problemveksten av krypsiv og begrense problemveksten av krypsiv på Agder

Problemvekst av krypsiv er en stor utfordring i vannregion Agder, og er en av fem prioriterte utfordringer i Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016– 2021 (vannforvaltningsplanen). Problemvekst av krypsiv kan ha negative konsekvenser for friluftsliv som for eksempel bading, fiske og padling. Det kan også ha negative konsekvenser for turisme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2017 | Skriv ut siden