Fylkestinget har lagt sitt februarmøte til Strand hotell på Fevik 13. februar. Grunnen til det er at det dagen etterpå skal være fellesmøte med fylkestinget i Aust-Agder. På fellesmøtet vil hovedtemaet være å rette fokus på regionens utvikling frem mot 2030. På fylkestingets møte 13. februar skal representantene blant annet ta stilling til investering og driftstilskudd til kunstsilo i Kristiansand og Hidra landfastprosjektet i Flekkefjord.

Av andre saker skal det også fattes vedtak om et forprosjekt for en stor utbygging av fylkeskommunens videregående skolebygg i Lyngdal, samarbeids- og utviklingsavtaler med flere av fylkets kommuner, en ny felles folkehelsestrategi for hele Agder, plan for samfunnsutvikling i Sirdal, lokalisering av statlige virksomheter i regionen og stillingen som fylkesrådmann i Vest-Agder frem til fylkessammenslåingen.

Fylkestingets møte på Fevik er åpent for publikum. Det starter klokken 11.00. Møtet bli også sendt direkte her: /48468.aspx

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2018 | Skriv ut siden