Vest-Agder-museet IKS søker Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand om forskuttering av bevilgningen til nytt museumsbygg på Odderøya. Midlene skal gå til detaljregulering, utomhusplan og avklaring av usikkerhet i prosjektet. I tillegg skal midlene dekke utgifter til klargjøring av flytting av gjenstander til nytt magasin som er en del av forarbeidet til nytt museumsbygg og magasin. Museet søker om totalt kr 5 mill. fordelt på 2019 og 2020. Dette fordeles i søknaden likt mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefaler at fylkestinget i slutten av april bevilger 1,25 millioner kroner som fylkeskommunens andel i år.

I oktober i fjor vedtok fylkestinget enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til museets planer for nytt museumsbygg på Odderøya og nytt magasin i Kristiansandsregionen..

Et nytt magasin vil hjelpe til at museets eksisterende samlinger sikres for fremtiden. Museet vil bli bedre i stand til ta imot nye samlinger av lokal og regional betydning som kan komme. Det nye magasinbygget, skal dels erstatte egne dårlige lagre, dels erstatte uhensiktsmessige leide lokaler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer
 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer