Entreprenørskap i utdanning er et viktig satsingsområde både regionalt og nasjonalt. Det blir fremhevet som et viktig satsingsområde i Regionplan Agder 2020. Satsingen blir ivaretatt av foreningen Ungt Entreprenørskap Agder. De siste årene har Agder vært blant de beste regionene i landet både når det gjelder aktivitetsnivå og antall deltagere i de ulike bedriftsprogrammene. Fylkeskommunenes engasjement i arbeidet blir foreslått videreført med til sammen 1,3 millioner kroner i 2018. Av dette er det tatt sikte på at Vest-Agder fylkeskommune dekker 780 000 kroner og Aust-Agder fylkeskommune 520 000 kroner.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

UE ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. UE er medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2017 | Skriv ut siden