Electric City Agder er et målbilde som har blitt utarbeidet i samarbeid mellom mer enn 50 organisasjoner i regionen. Electric City Agder beskriver hvordan det nye Agderfylket kan bli et lavutslippssamfunn. Et samfunn som kjennetegnes ved bærekraftige klimautslipp og et verdiskapende næringsliv. Dette skjer med utgangspunkt i regionenes overskudd av fornybar fleksibel kraft og den unike regionale energikompetansen. Fylkesutvalget støttet i går målbildet. Samtidig ble det vedtatt å endre navnet til Electric Region Agder. Nødvendige ressurser for å arbeide videre mot målet vil bli innarbeidet i kommende budsjett. Fylkesutvalget er klar på at Vest-Agder fylkeskommune skal prioritere tiltak som støtter opp om målbildet Electric City Agder.

Utgangspunktet for Electric Region Agder er å utnytte regionenes store fortrinn sett i sammenheng med de store globale trendene - klimavennlighet og digitalisering. Det er særlig to globale fortrinn som i dag kjennetegner Agder. Det ene er at Agder gjennom en kombinasjon av sin nærhet til Europa og store overskudd av fleksibel vannkraft kan kalle seg verdens største fornybare kraftknutepunkt. Det andre er den verdensledende energikompetansen som finnes i regionen. Dette gjelder i særlig grad prosessindustrien, offshore og maritim sektor og kraftsektoren.

Det er lagt opp til at det blir igangsatt et prosjekt med varighet fra 14.oktober i år til 31. desember i 2019 med oppgave om å forankre målbildet regionalt, etablere en egen samhandlingsmodell, samt utvikle en kommunikasjonsmodell og en koordineringsmodell for Electric Region Agder. Målet med prosjektet er å skape "en region som jobber sammen for å virkeliggjøre Electric Region Agder".

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen ser målet med prosjektets videreføring som en innovativ måte å skape regional utvikling. Samtidig er målet i tråd med fylkeskommunenes planer og politiske vedtak. At målbildet samtidig er så godt og bredt forankret i hele regionen gjennom prosessen frem til nå, gjør det lettere å videreføre arbeidet. 

Fylkesrådmannen mener at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Aust-Agder fylkeskommune, bør ta et koordinerende ansvar med å virkeliggjøre Electric Region Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Regionalutvikling

 • Gründeruka 18
  av jto, 17.10.18

  Bli med på Gründeruka Agder 12. – 18. november

  Les mer
 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer