I forbindelse med regionreformen skal alle fylkesmannens oppgaver på friluftslivsfeltet overføres til fylkeskommunen. I tillegg skal deler av Miljødirektoratets forvaltningsansvar for de statlig sikrede friluftslivsområdene også over til fylkeskommunen. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om dette og hovedutvalget er positivt til at det overføres flere oppgaver innen friluftsliv til fylkeskommunene. Samtidig er hovedutvalget kritisk til beregningen av ressurser som kreves for å ivareta de nye oppgavene og et forslag til forskrift for oppgaveforvaltningen.

Hovedutvalget anser beregnet ressursbehov til å være for lavt og anbefaler at det gjennomføres en ny beregning av ressursbehovet for oppgavene som skal overføres. Agder fylkeskommune vil få over 500 av landets sikrede friluftsområder – som tilsvarer 27 prosent, og oppgavene vil bli omfattende.

Hovedutvalget mener videre at forslag til forskrift er for detaljert, noe som svekker det fylkeskommunale handlingsrommet. Forskriften bør endres slik at den kun beskriver hvilke oppgaver fylkeskommunen har, og ikke hvordan fylkeskommunen skal løse disse oppgavene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer