Flertallet i kommunal- og forvaltningskomitéen i Stortinget ber regjeringen om å få behandle overføringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene som én samlet sak, slik KS har bedt om. Det melder KS på nett. Komiteens flertallsbeslutning er også i tråd med fylkestinget i Vest-Agder sitt vedtak i apriltinget: «Fylkestinget ber regjeringen om å legge frem et samlet opplegg for oppfølgingen av ekspertutvalgets forslag.» Det er nå også klart at flertallet i komitéen, Ap, SV, Sp og KrF, ber regjeringen komme med en sak om oppgaveoverføringer innen 15. oktober.

I februar i år la et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg fram forslag til omfattende overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Utvalget mente at dette var nødvendig både for å løse oppgavene på en mer effektiv måte, og for å øke interessen for og legitimiteten til fylkeskommunene som folkevalgte enheter.

I Kommuneproposisjonen, som regjeringen la fram 15. mai, ble det lagt opp til at hvert departement skulle vurdere forslag som berører deres ansvarsområde og sende dem over til Stortinget enkeltvis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2018 | Skriv ut siden