Vitensenteret Sørlandet startet opp i midlertidige lokaler i Arendal i 2010 og har siden etablert seg i permanente lokaler. Vest-Agder fylkeskommune har siden 2013 bidratt økonomisk til Vitensenteret Sørlandet med regionalutviklingsmidler. Nå pågår det en politisk behandling som omhandler Aust- og Vest-Agder fylkeskommuners samarbeid med senteret. Dette dreier seg både om en avtale om leveranse av realfagopplæring og et mulig regionalt eierskap. Fylkestinget i Vest-Agder fatter endelig vedtak for Vest-Agders del 19. juni.

Fylkesutvalget gikk i går inn for Vest-Agder fylkeskommune skal ha som intensjon å bevilge Vitensenteret Sørlandet 352 500 kroner til utvikling av undervisningsopplegg i realfag til videregående skole i 2018 og 2019. Bevilgningen forutsetter at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 352 500 kroner til samme formål.  Vest-Agder fylkeskommune ønsker også å kjøpe realfagstjenester av Vitensenter Sørlandet fra 2019. En årlig ramme for kjøp av tjenester vil bli innarbeidet i fylkeskommunens budsjett.

Fylkesutvalget anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune skal samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune om regionalt eierskap av Vitensenteret Sørlandet. Det legges opp til å få frem en sak om dette for det nye fylkestinget.  Inntil det foreligger en avtale om regionalt eierskap går fylkesutvalget inn for at fylkeskommunene støtter Vitensenteret Sørlandet med to millioner kroner per år fordelt med 1,2 millioner kroner på Aust-Agder fylkeskommune og 800 000 kroner  for Vest-Agder fylkeskommune.

Et regionalt felles eierskap vurderes som viktig fordi det gir et mer forpliktende og forutsigbart rammeverk for alle parter. Eierskap gir større mulighet for innflytelse på innhold forutsatt et aktivt eierskap. Eierskap vil også gi større regional og nasjonal tyngde og kan gi større tyngde bak det felles ansvar det er for Agder å videreutvikle vitensentersatsingen. Felles eierskap kan også gi økte muligheter for å tiltrekke seg andre offentlig aktører på eiersiden; først og fremst FoU-miljøer og kommunene på Agder. At Vitensenteret Sørlandet skal være et vitensenter for hele Agder forsterkes ved at det nå etableres en avdelingen av Vitensenteret i Kristiansand og som Kristiansand kommune støtter økonomisk. I en utredning av eierskap bør sentrale aktører bli invitert og Kristiansand kommune kan være aktuell, i og med etableringen av Vitensenteret i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Valg - Liggende Format
  av cmd, 17.10.18

  Høring: Utkast til ny lokal inntaks- og formidlingsforskrift Agder

  Les mer
 • Kunnskapsminister Jan Tore Sanner
  av jto, 12.10.18

  Vil gi fylkeskommunene større ansvar for unge fra 16 til 24 år

  Les mer
 • Åpning Av Nybygg Paa Byremo Vgs
  av jto, 25.09.18

  Flott nybygg åpnet på Byremo videregående skole

  Les mer