Hovedutvalgene har i henhold tl reglementene begrenset grad adgang til å fremme saker direkte for fylkestinget. Innstillingsretten på de aller fleste saksområder er fylkesutvalgets kompetanse. Praksis har imidlertid utviklet seg i retning av at hovedutvalgene innstillet direkte til fylkestinget i saker som angår deres fagfelt. Sakene paserer også fylkesutvalget, men da i et parallellt løp til fylkestinget. Hovedutvalget har også etablert den praksis at saksordfører i slike "fagsaker" skal utpekes av og blant hovedutvalgets medlemmer. Retten til å utpeke saksordfører er imidlertid forbeholdt fylkesutvalget i saker hvor fylkesutvalget innstiller til tinget. Spørsnålet som melder seg er om praksis skal tilpasses reglementene, eller om reglementene skal tilpasses praksis. I neste artikkel vil vi trolig kunne gi svaret, så følg med på nettsiden; POLITIKK.

av Peersen, Tor, publisert 29. juni 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgmotiv 2019
  av jto, 24.05.19

  15 godkjente valglister til fylkestingsvalget i Agder i 2019

  Les mer
 • Estland Kart Og Flagg
  av jto, 09.05.19

  Ungdommens fylkesutvalg skal på studietur til vennskapsfylke i Estland

  Les mer
 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer