• av Holthe, Åse, 01.07.05

    Kommentar til nye læreplaner i yrkesfag

    13. mai publiserte Utdanningsdirektoratet læreplangruppenes endelige utkast til nye...

    Les mer