• av Peersen, Tor, 30.08.05

  Fordeling av rente- og inndradde midler 2004 til idrettsanlegg og kulturbygg

  Tildelte rammebeløp av spillemidler øremerket ulike formål, skal etter departementets bestemmelser...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 05.08.05

  Ekstraordinært møte i Vest-Agder eldreråd

  Leder av rådet Niels-Otto Hægeland finner det formålstjenlig å innkalle til ekstraordinært møte i...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 04.08.05

  Nye sterke regioner må komme raskt - uttalelse fra fylkesordførerkollegiets sommermøte

    Norge trenger sterke folkestyrte regioner for å bidra til næringsutvikling og verdiskapning...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 04.08.05

  Stortingsvalg 2005 – prøvevalg

  Det ikke bare de videregående skoler som holder prøvevalg. I vår elektroniske verden prøves...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 04.08.05

  Stortingsvalget 2005 - litt "rusk"i valgmaskinen

  Trykkeriet som leverer stemmesedler til Kristiansand kommune hadde oversett en anførsel i...

  Les mer