• av admin, 26.10.05

  Voksne personer uten utdanning skal få tilbud – forslag om etablering av regional kvalifiseringsbase

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 24.10.05

  Søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte

  Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 12.10.05

  36,5 % av framsatte klager på karaktersetting imøtekommet

  Fylkesrådmannen legger nå fram en orienteringssak for hovedutvalget for kultur og utdanning om...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 28.09.05

  Salg av fylkeskommunale aksjer

  Ved behandling av årsrapporten for 2004 ba fylkestinget om å bli forelagt en sak der fylkeskommunens...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 23.09.05

  Farsund kommune- Lista vindpark - uttalelse til konsekvensutredning, reguleringsplan og konsesjonssøknad

  Vest-Agder fylkeskommune er for utnyttelse av vindkraft, men mener de negative konsekvensene ved å...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 08.09.05

  Driftstilskudd - Lyngdal Kultursenter

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 30.08.05

  Fordeling av rente- og inndradde midler 2004 til idrettsanlegg og kulturbygg

  Tildelte rammebeløp av spillemidler øremerket ulike formål, skal etter departementets bestemmelser...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 05.08.05

  Ekstraordinært møte i Vest-Agder eldreråd

  Leder av rådet Niels-Otto Hægeland finner det formålstjenlig å innkalle til ekstraordinært møte i...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 04.08.05

  Nye sterke regioner må komme raskt - uttalelse fra fylkesordførerkollegiets sommermøte

    Norge trenger sterke folkestyrte regioner for å bidra til næringsutvikling og verdiskapning...

  Les mer

Stortingsvalg 2005 – prøvevalg

Det ikke bare de videregående skoler som holder prøvevalg. I vår elektroniske verden prøves systemene i kommuner, fylkeskommuner og departement mot hverandre i god tid før alvoret setter inn på...

av Peersen, Tor, 04.08.05

Stortingsvalget 2005 - litt "rusk"i valgmaskinen

Trykkeriet som leverer stemmesedler til Kristiansand kommune hadde oversett en anførsel i bestillingen om at de 16 deltagende partier skulle fordeles på 18 valgkretser.

av Peersen, Tor, 04.08.05

Må hovedutvalgenes reglementer endres?

av Peersen, Tor, 29.06.05