I Agderfylkene og Telemark har det til alle tider vært vanlig å bygge i tre. Tre ble brukt i alt fra fjøs til kirker, både til konstruksjon, kledning og tak. Vedlikehold av gamle trehus krever kompetanse, riktige materialer og økonomi.
 
 
 
 

Derfor har Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner sammen med Fylkesmennenes landbruksavdelinger i de samme fylkene og Agder-Telemark Skogeierforening laget en veileder som belyser de mest sentrale spørsmålene knyttet til restaurering og vedlikehold av eldre trebygninger. I veilederen finnes oversikt over aktuell håndverkerkompetanse, informasjon om tilskudd til istandsetting og opplysninger om faglig veiledning og hvilke lover og regler som gjelder for gamle hus. Veilederen er laget for alle som har eldre trehus som vurderes istandsatt eller restaurert. Den vil dessuten være et hjelpemiddel for saksbehandlere i kommunene.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 26. januar 2006 | Skriv ut siden