Kunnskapsdepartementet oppnevnte på nyåret i  fjor en arbeidsgruppe for å gjennomgå opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Den har nå lagt frem sine forslag til endringer som blant annet berører yrkesopplæringsnemndenes arbeid. Forslagene blir nå sendt på høring til alle berørte parter, blant annet fylkeskommunene, med høringsfrist 15. september -06. Deretter tar departementet sikte på å utarbeide forslag i en odelstingsproposisjon som kan fremmes for Stortinget før påske i 2007.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet går det frem at arbeidsgruppen foreslår at yrkesopplæringsnemndene særlig skal arbeide med kvalitetsutvikling, dimensjonering, rådgivning og regionalt uviklingsarbeid. Videre skal nemndene ha hele fag- og yrkesopplæringen som sitt arbeidsområde og den skal kunne uttale seg i alle saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringen, før fylkeskommunen treffer vedtak i saken.
Se høringsdokumentene her

av Torkelsen, Jan, publisert 19. mai 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer