Museer og samlinger uten fylkeskommunalt driftstilskudd har hatt muligheten til å søke om prosjektstøtte fra Vest-Agder fylkeskommune. 21 søknader kom inn, og Vest-Agder museet IKS har nå ferdigbehandlet søknadene

Midlene til ordningen, totalt kr 200 000,- ble fra og med 2006 overført til den nye konsoliderte enheten, Vest-Agder-museet IKS. Da søknadsfristen for inneværende år gikk ut 20. juni, var det kommet inn 21 søknader. Det var søkt støtte om til sammen 626 625 kroner. Søknadene er nå ferdig behandlet.
Følgende prosjekter ble tildelt støtte i 2006:
1
Sanering av stripet borebille i museumsbygningen
7 000 kr
2
Utstillingsmonter
7 000 kr
3
Historiesti for Knaben Gruvor
7 000 kr
4
Registrering av gjenstander
20 000 kr
5
Belysning i museet
9 000 kr
6
Videreføring av filmprosjektet ”Lindesnes rundt”
18 000 kr
7
Lister Utvandrermuseum, Kvinesdal
Digital registrering av gjenstander
6 000 kr
8
Brannsikring av museet
20 000 kr
9
Filmdokumentar om driftesmale-tradisjonen i Sirdal
20 000 kr
10
Lista kystkultursenter: utstilling og andre formidlingstiltak
40 000 kr
11
Renning og oppsetting av vev (filmdokumentasjon)
3 000 kr
12
Søgne zoologiske og Geologiske Museum
Utstillingsmontere
12 000 kr
13
Tor Konstalis samlinger, Flekkefjord/ Bakke
Registrering av gjenstander
6 000 kr
14
Vest-Agder museumslag
Tilskudd til studietur for medlemmer av Vest-Agder museumslag
25 000 kr
TOTALT
200 000 kr
Av: Gunhild Aaby, Vest-Agder museet IKS

av admin, publisert 5. juli 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer