Elever som får undervisning tilpasset deres nivå er mer motiverte og trives bedre med fagene. Disse elevene føler seg også mer inkludert i det sosiale fellesskapet på skolen, viser en analyse av Elevundersøkelsen 2006. Undersøkelsen presenteres i dag på nettsidene til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Analysen av Elevundersøkelsen 2006 viser få endringer fra tidligere år.

I en pressemelding fra departementet vises det til at selv om de fleste elevene trives godt, sier fortsatt om lag 5 prosent av elevene at de blir mobbet en eller flere ganger i uka. Det er litt mer mobbing i grunnskolen enn på videregående og guttene er mer utsatt for mobbing enn jentene. Omtrent 40 prosent sier at lærerne sjelden passer på at elevene ikke bli mobbet.
Over halvparten av elevene sier at de ikke er fornøyd med toalett, dusj og luftkvaliteten på skolen. Dette problemet er større i grunnskolen enn i videregående.
Elevundersøkelsen er en landsomfattende undersøkelse hvor elevene kan gi sin vurdering av skolen og læringsmiljøet. Rundt 300 000 elever deltok i undersøkelsen våren 2006.

av admin, publisert 31. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer