• av Peersen, Tor, 31.10.06

  Godtgjørelser til folkevalgte i Vest-Agder fylkeskommune

  Fylkesrådmannen foreslår å videreføre gjeldende godtgjøringsreglement. Saken tas opp etter...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 25.10.06

  Advarer statsråd Haga mot å kaste politikerne ut av bedriftsstyrene

  Istedenfor å forby de folkevalgte å ha styreverv i kommunale og interkommunale bedrifter, bør...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 24.10.06

  Fylkesordfører Thore Westermoen har fått med seg elleve fylker i kravet om at kraftintensiv industri må få inngå langsiktige kraftavtaler.

  Det var Thore Westermoen som tok initiativet, og fylkene uttrykker i brevet bekymring for at...

  Les mer
 • Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.06

  Fylkestingsmøte i Kristiansand 24. og 25. oktober

  Fylkestinget avholder årets høstmøte i Kristiansand. Møtet finner sted på Hotell Norge. Behandlingen...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 19.10.06

  Ny styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet

  En prosjektgruppe bestående av politikere og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har...

  Les mer
 • Fylkesutvalgsmøtet 31. oktober flyttes til 8. november
  av Torkelsen, Jan H., 17.10.06

  Fylkesutvalgsmøtet 31. oktober flyttes til 8. november

  Politisk sekretariat melder i dag at fylkesutvalgets møte som er oppsatt i møteplanen til 31....

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 12.10.06

  Forprosjekt for Tangen videregående skole

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 09.10.06

  Regjeringens bevilgning til stamveier og riksveier i Vest-Agder

  Samferdselsdepartementet sendte fredag 6. oktober ut en pressemelding med oversikt over bevilgninger...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 03.10.06

  NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst

  Les mer

NOU nr. 7 Det lokale folkestyret i endring - deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Fylkesrådmannen gjer lokaldemokratikommisjonen ros for grundig arbeid. NOU 2006:7 vil etter vårt syn vere ein nyttig reiskap i arbeidet med å styrke lokaldemokratiet, seier fylkesrådmannen i sin...

av Peersen, Tor, 02.10.06