Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at det skal bevilges 650.000 kroner til utstyr ved ressurssentrene i Kristiansand og Mandal. Ressurssentrene ved de videregående skolene i Vest-Agder samarbeider om tilbud til voksne søkere til videregående opplæring. I denne virksomheten er moderne videokonferanseutstyr et viktig verktøy. Det gjør det mulig å gi et fylkesdekkende opplæringstilbud til alle voksne også i mindre fag. Opplæringstilbudet kan på den måten tilrettelegges for voksne i deres nærområde.

I Vest-Agder er det fem ressurssentre. Disse er knyttet opp mot videregående skoler fordelt på Flekkefjord, Farsund, Mandal og to i Kristiansand. Sentrene har et tett innbyrdes samarbeid med hverandre for å kunne yte best mulig service til voksne søkere til videregående opplæring. Søkeren skal ha tilbud på sine premisser. Det innebærer tilbud etter arbeidstid på ettermiddag og kveld. Det skal også gis et individuelt tilpasset undervisningsopplegg slik at man slipper å ta hele fag, men får et tilbud i tråd med sitt behov. Og, ikke minst, det skal gis et tilbud i nærområdet.
Eilert Sundt videregående skole i Farsund og Flekkefjord videregående skole fikk innvilget søknad om midler til kjøp av moderne videokonferanseutstyr på forsommeren.

av admin, publisert 14. november 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer