• av Peersen, Tor, 18.12.06

  Etablering og gjennomføring av "Innkjøpsskolen. Søknad fra Foreningen Sydspissen og IKON-forum om støtte

  Les mer
 • av admin, 14.12.06

  Fylkeskommunalt tilskudd til etablering av et teknisk- naturvitenskaplig forskningssenter i Agder-regionen

  Fylkesrådmannen anbefaler støtte til gjennomføring av et forprosjekt; ”Etablering av et...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 14.12.06

  Fylkesordfører Thore Westermoens tale til fylkestinget

  Det er tradisjon at fylkesordføreren holder en tale til fylkestinget der saker og utfordringer i...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 13.12.06

  Næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk: Regjeringens regionmelding kan med fordel legges i skuffen

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 13.12.06

  Fylkestingsrepresentant Ida Elise Thrane fortsetter ikke i lokal- og regionpolitikken,

  Det er NRK Sørlandet som melder dette i dag. Ida Elise Thrane ble innvalgt som representant nr. 6...

  Les mer
 • av admin, 12.12.06

  Valg 2007 – fylkesrådmannens initiativ for økt deltakelse og interesse, særlig fra ungdom

  Arbeid med forestående valg er i gang. Vi ønsker engasjement på mange felt for å skjerpe interessen...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 12.12.06

  Klart for direkte valg av ordfører i 50 kommuner ved lokalvalget i 2007

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 11.12.06

  Valgliste for Kristelig Folkeparti 2007

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 07.12.06

  Dag Vige interpellerer om demokrati i skolen

  Elevrådsarbeidet i de videregående skolene i Vest-Agder har i høst vært på den politiske dagsorden....

  Les mer

Policydokument – rolleavklaring mellom flyplassene Kjevik, Lista og Gullknapp

Landsdelen har behov for én stor regional lufthavn. Dette er viktig både i en samferdselspolitisk, næringspolitisk og forbrukerpolitisk sammenheng. En regional lufthavn med helhetlig tilbud til både...

av Peersen, Tor, 04.12.06