Kunnskapsminister Øystein Djupedal og miljøvernminister Helen Bjørnøy presenterte før helgen den nye handlingsplanen for utdanning for en bærekraftig utvikling. -Bærekraftig utvikling er en viktig del av læreplanene. Handlingsplanen støtter opp under Kunnskapsløftet og tilbyr aktiviteter som bidrar til å realisere læreplanens mål og gir eleven kunnskap om samspillet mellom mennesket og natur, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Handlingsplanen er ledd i Norges oppfølging av FNs utdanningstiår for en bærekraftig utvikling, 2005- 2014. Den konkretiserer og dekker hele miljøfeltet i undervisningen og særlig i fag som naturfag, samfunnsfag, matematikk og kroppsøving.
– Det er svært viktig at bærekraftig utvikling nå er kommet inn i skoleverket på alle klassetrinn og i mange fag. Vi har ingen tid å miste i opplæringen av de neste generasjoner i miljøvern. De alvorlige utfordringene vi står overfor når det gjelder klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende antall miljøgifter, krever innsats fra alle samfunnssektorer, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet utviklet et internettbasert læremiddel, ”Nettverk for miljølære”, www.miljolare.no,  for å styrke det pedagogiske opplegget for utdanning for bærekraftig utvikling.
Handlingsplanen finner du på: www.utdanningsdirektoratet.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer