• Sykehusreformen har vært en flause
  av Peersen, Tor, 06.03.07

  Styrking av forebyggende medisin ved Sørlandet sykehus - høringsuttalelse

  Assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen rår fylkesutvalget til å treffe slikt vedtak:...

 • av Peersen, Tor, 27.02.07

  Justisminister Knut Storberget og politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug besøker Vest-Agder tirsdag 27. februar.

  ”Sørlandet der du får overskudd til å skape” et er vårt nye motto. Det skal si noe om en dynamisk og...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 22.02.07

  Hanne Harlem utpekt som styreleder i Helse Sør-Øst RHF

  Ifølge Kommunal- og regionaldepartementets hjemmesid er tidligere justisminister Hanne Harlem utpekt...

  Les mer
 • av admin, 20.02.07

  Fykesrådmannen foreslår at fylkeskommunen gir Vest-Agder-museet IKS disposisjonsrett over Maberg fjellhall på Lista.

  Les mer
 • av Mjåland, Solfrid G., 19.02.07

  Endring av dato for møter i politiske utvalg våren 2007

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 15.02.07

  Sentrale tiltak i stortingsmelding 16 (2006-2007) - tidlig innsats for livslang læring

  I dagens pressemelding fra Kunnskapsdepartementet understreker statsråden at målet med tiltakene i...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 14.02.07

  Den gamle nettportalen Odin er død - regjeringen.no leve

  Pressemedling fra Fornyings- og administrasjonsdepartetmtentet 12. dm. slår fast at den gamle...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 12.02.07

  Kjøp av klimakvoter i Vest-Agder fylkeskommune?

  Representanten Dag Vige (V) interpellerer om "kjøp av klimakvoter" og eventuelt andre tiltak for å...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 06.02.07

  Samarbeid om anskaffelse av drosjetransport - Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandet sykehus HF

  Les mer

"Porto Franco - Kristiansands kulturelle frihavn"

Fylkesrådmannen fremmer nå forslag om å arbeide videre med "Frihavn-prosjektet" og at hovedutvalget oppnevner en person som politisk representant fra Vest-Agder fylkeskommune i styringsgruppa for...

av Peersen, Tor, 01.02.07