En arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet har utarbeidet en rapport om organisering av stasjoner og godsterminaler i det nasjonale jernbanenettet. Rapporten anbefaler at dagens organisering og ansvarsforhold opprettholdes. Vest-Agder fylkeskommune stiller spørsmål til hvem som i dag tar ansvar for at kundenes behov og statens transportpolitiske målsettinger blir ivaretatt. Høringsuttalelsen kan du lese her.

av admin, publisert 16. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer