En arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet har utarbeidet en rapport om organisering av stasjoner og godsterminaler i det nasjonale jernbanenettet. Rapporten anbefaler at dagens organisering og ansvarsforhold opprettholdes. Vest-Agder fylkeskommune stiller spørsmål til hvem som i dag tar ansvar for at kundenes behov og statens transportpolitiske målsettinger blir ivaretatt. Høringsuttalelsen kan du lese her.

av admin, publisert 16. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer