Økt bevissthet rundt frafallsproblematikk og konkrete tiltak reduserer frafall blant elever i videregående opplæring. Det viser evalueringen av Satsing mot frafall som SINTEF har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Satsing mot frafall ble gjennomført i perioden 2003 til 2006, på bakgrunn av regjeringens handlingsplan mot fattigdom. Satsingen hadde som mål å forhindre frafall fra videregående opplæring og å fange opp og veilede ungdom som faller ut tilbake i arbeid eller utdanning.

Det er mange og sammensatte årsaker til at elever avbryter videregående opplæring. Satsing mot frafall har da også vært preget av store regionale forskjeller, og et mangfold av tiltak. I alle fylker medførte satsingen at flere, både i og utenfor skolen, engasjerte seg i arbeidet mot frafall. Tiltak som syntes å ha god effekt var bl.a.
 • styrket yrkes- og utdanningsveiledning for elever
 • økt involvering av foreldre
 • kompetanseutvikling for blant annet rådgivere, kontaktlærere og NAV-ansatte
 • informasjonsutveksling og samarbeid om utsatte elever mellom ungdomsskole og videregående skole
 • fokus på å få til en god skolestart
 • planlagte, alternative opplæringsløp som fører til kompetanse på lavere nivå enn fullt fagbrev
 • alternative opplæringsarenaer for elever som ikke finner seg så godt til rette i den vanlige undervisningen
 • rask oppfølging av elever ved fravær
Evalueringen påpeker imidlertid at det ikke finnes noen revolusjonerende enkelttiltak for å forhindre frafall. Langsiktig og målrettet arbeid på mange fronter samtidig er det som gir resultater.  
Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider http://www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=2602 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer