• av Peersen, Tor, 30.04.07

  Global framtid - tilskudd til næringsutvikling for innvandrere

  Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Vest-Agder fylkeskommune gir...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 19.04.07

  Landsskytterstevnet i 2009 til Evjemoen

  Fylkesrådmannen Tine Sundtoft anbefaler å bevilge kr. 300.000.- til oppussing av Evjemoen skytebane...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 17.04.07

  Videre planarbeid for Søgne videregående skole

  Fylkesrådmannen rår i sin innstilling av 12. april 2007 til at hovedutvalg for kultur og utdanning...

  Les mer
 • av admin, 16.04.07

  Fylkesvaraordfører Laila Øygarden vil ha folkeavstemning om sammenslutning av Agderfylkene

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 10.04.07

  Staten engasjerer seg ved kommunevalget 2007 for å stimulere unge og innvandrere til å stemme

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 02.04.07

  Fristen for innlevering av valglister til fylkestingsvalet 2007 er ute.

  Den 31. mars 2007 kl. 2400 var den endelige fristen for innlevering av valglister for deltakelse i...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 01.01.01

  Informasjon om valget

  Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Dinamo oppdraget med å utvikle og gjennomføre en...

  Les mer