Regjeringspartiene har etterlatt det regionale Norge i villrede om veien videre, skriver Stavanger Aftenblad på lederplass. I Rogaland skal fylkestinget si sitt om regionreformen 12. mai. Regionavisens råd til fylkesordfører Roald Bergsaker og rogalandspolitikerne er at noen geografiske fordommer må bearbeides. -Det må bygges nyttige allianser som må følge de nærings- og verdiskapingsstrukturene som gir vekst og utvikling på Vestlandet. Petromaritime næringer er stikkord, men også andre, sterke næringsklynger langs vestlandskysten har nytte og glede av at Vestlandet blir samkjørt, skriver avisen.

Avisen mener regionene fortsatt har mulighet til å bygge allianser for å skaffe seg økt makt og innflytelse. Den viser til at ikke-løsningen som i realiteten kjennetegner innstillingen fra kommunalkomiteen på Stortinget, gir ingen svar på hva myndighetene vil.
Aftenbladet poengterer at behovet for styrket regionmakt tydeliggjøres gjennom den sterke sentraliseringen inn mot Osloregionen som har akselerert de siste årene. Å la være å gjøre noe med det regionale nivået vil være ensbetydende med å la det svekkes videre, med en ytterligere hovedstadssentralisering som resultat. Det er ingen tjent med, verken regionene eller landet som helhet, mener lederen.

av admin, publisert 4. mai 2007 | Skriv ut siden