Det blir stadig flere lærlinger i videregående opplæring, skriver Statistisk sentralbyrå i en fersk statistikk. Fra høsten 2005 til 2006 steg antall lærlinger med ti prosent. Til sammen 224 200 elever og lærlinger deltok i videregående opplæring per 1. oktober 2006. Dette tilsvarer en økning på fem prosent sammenlignet med året før. Befolkningstallet for 16-18-åringer har økt med om lag 7 300 personer i samme periode. Det var i alt 34 400 lærlinger høsten 2006. Dette er 3 100 flere lærlinger enn på samme tid i 2005.

I tillegg til lærlingene var det registrert 830 lærekandidater i fagopplæring. Lærekandidatene inngår opplæringskontrakt med en lærebedrift og tar sikte på en kompetanseprøve som er mindre omfattende enn en fag-/svenneprøve. 30 prosent av lærekandidatene er kvinner.
Høsten 2006 var det flest lærlinger/lærekandidater på studieretning for mekaniske fag og byggfag, henholdsvis 6 700 og 6 600.

av admin, publisert 18. juni 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer