• av Skiftun, Åse Paulsen, 05.07.07

    63 uteksaminerte hjelpepleiere over hele landet!

    I samarbeid med Studiesenteret.no har vi avsluttet hjelpepleierkurset basert på videooverførte...

    Les mer