Elevorganisasjonen har nå en kampanje i gang om manglende vedlikehold av videregående skoler. KS leder Halvdan Skard skriver på KS’ nettsider at dette er et bra og riktig initiativ. Han og KS er enig med elevene: Vi kan ikke ha helsefarlige skoler. -KS har i mange år påpekt behovet for en forpliktende opptrappingsplan for å ta igjen etterslepet på vedlikehold. Foreløpig har vi ikke nådd fram. Elevenes engasjement er viktig hjelp for å få dette til, sier Skard.

Skard reiser spørsmålet om hvorfor skoler mangler vedlikehold, samtidig som det bygges nye. Han mener svaret ligger i at regnskapsreglene i kommunesektoren ikke stimulerer til vedlikehold. Det har KS foreslått å endre, men foreløpig sier staten nei. -Vedlikehold taper i kampen om midler – hender og hoder vinner. Med unntak av årene 1997 og 2006 har det vært meget stram økonomi i kommuner og fylkeskommuner, noe som blant annet har ført til et stort vedlikeholdsetterslep. Nå ser vi at vedlikehold koster mye i et presset byggemarked, sier han.

Skard viser til at den statlige låneordningen, hvor kommunene og fylkeskommunene får rentekompensasjon på lån til skolebygg, er brukt opp to år tidligere enn forventet. -Det viser at kommunene og fylkeskommunene har benyttet denne muligheten. De skyver ikke ansvaret foran seg. Renovering og nybygg skal betales når arbeidet utføres. Det samme skal avdragene. Det gjør kommunene og fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. desember 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer