-Nye «superlærere» er nødvendig for å snu trenden med norske elever som blir stadig dårligere i både lesing, matematikk og naturfag. Lærerne trenger bedre utdanning og mer systematisk etter- og videreutdanning, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) i følge Dagsavisen. Han vil også ha lærere med større autoritet og høyere status, slik at det blir lettere for dem å være sjef i klasserommet.

En PISA-undersøkelse som ble offentliggjort i forrige uke om kompetansen til 15-åringene innen OECD-landene viser at kunnskapsnivået til norske elever fortsatt er på vei ned. De norske elevene er dessuten dårligst i Norden i lesing, matematikk og naturfag.
-Resultatene er svært alvorlige. Det å kunne lese er helt avgjørende for all videre læring og for å kunne fungere i arbeidslivet når man blir voksen, påpeker Solhjell som vil bruke 30 millioner kroner til strakstiltak i skolen. Disse pengene skal brukes til:

*Utarbeiding av veiledningsmateriell for bedre leseopplæring.

*En kommunal prioritering av skolene som har de svakeste leseresultatene i de nasjonale prøvene.

*En nasjonal idédugnad med forskere og sentrale aktører i skolesektoren om tiltak for bedre opplæring.

*To flere norsktimer i barnetrinnet fra høsten 2008 med fokus på lesing.

En stortingsmelding om kvalitet i opplæringen med forslag om strategier og tiltak, blir lagt frem av regjeringen til våren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer